اقتصادی

قهرمانی به چه قیمت؟/ هزینه‌های انصراف دهندگان از یارانه چگونه جبران می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تشویق مردم به منظور انصراف از دریافت یارانه این...

ادامه ۰ نظر

مطالب بيشتر

اقتصادی

قهرمانی به چه قیمت؟/ هزینه‌های انصراف دهندگان از یارانه چگونه جبران می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تشویق مردم به منظور انصراف از دریافت یارانه این...

ادامه ۰ نظر

مطالب بيشتر